Vastavalt Teie vajadustele mõõdistame kas kogu hoone või ainult siseruumid.

Ehitiste inventariseerimine

Helista ja küsi nõu: +3725077550

Küsige ehitise inventariseerimise hinnapakkumist!

Mõõdistusandmete alusel koostame digitaalsed ja graafilised hoone plaanid. Lisaks toimub pindalade ja mahtude arvutus ning eksplikatsioonide koostamine. Vajadusel loome hoone 3D mudeli. 


Töö tulemusena valmib ehitise mõõdistusprojekt.


Mõõdistusprojekt koosneb seletuskirjast, milles on kirjeldatud mõõdistatava ehitise paiknemine kinnistul, ehitise konstruktsioonid ning antud ülevaade ehitise tehnosüsteemidest ja nende seisukorrast. Seletuskirja lisana toome ära kasutusloa taotlemisel kohalikule omavalitsusele esitatavad ehitise tehnilised andmed. 


Mõõdistusprojekti jooniste hulka kuuluvad asukoha plaan, asendiplaan, hoone korrusteplaanid, hoone lõiked, kaks külgvaadet ning kaks otsvaadet.

Pakume ehitiste inventariseerimist üle Eesti!

Miks valida meid?

Maverick OÜ on tegelenud ehitiste inventariseerimisega üle 12 aasta.  Meie oskused ja kasutusel olev tehnika võimaldab kliendile kiiret, kvaliteetset ja taskukohast teenust. Lühikesed tähtajad ja professionaalne nõustamine on meie tugevused. 

Ehitiste inventariseerimist läheb vaja:

  • ehitise registreerimisel ehitisregistris;
  • ehitisele kasutusloa taotlemisel;
  • ehitise ümberprojekteerimise eelselt kui puuduvad alusplaanid;
  • kui puuduvad ruumide täpsed mõõdud, kuid soovite ruume rentida, müüa, omanike vahel jagada jne;


Kui on küsimusi, 

võtke julgelt ühendust!

Elvo Themas          


Tel. 507 7550 / 735 0371

MUUD PAKUTAVAD TEENUSED